Security Blog

Požární bezpečnost se vztahuje i na rodinné domy

Požární bezpečnost staveb má jako hlavní cíl předcházet riziku vzniku požáru a případně snížit důsledků samotného požáru. Je to souhrn organizačních, technických i stavebních opatření. Slouží k ochraně osob, zvířat i majetku. Požární ochrana vychází z platných předpisů a norem.

Požárně bezpečnostní řešení pro rodinné domy

Každý projekt musí mít vyhotovené požárně bezpečnostní řešení (PBŘ). Toto řešení posoudí celou budoucí stavbu z hlediska požární ochrany. Mezi jedno z hlavních kritérií patří požární odolnost. 

Požární úseky a bezpečné únikové cesty

Kvůli minimalizování škod, které by požár mohl způsobit, jsou určeny požární úseky. Je to prostor, který je od ostatních oddělen požárně dělícími konstrukcemi. Požárním úsekem bývá často celý byt nebo rodinný dům.

Únikové cesty musí být pečlivě popsány a zanalyzovány. Díky nim dojde ke včasné a bezpečné evakuaci všech osob i zvířat. Osoby a zvířata se z požárem zasažené budovy dostávají na volné prostranství, kde jim nehrozí nebezpečí. Únikové cesty by měly zůstávat volné.

Požární odolnost rodinných domů

Požadavky na požární odolnost jsou dány normou ČSN 73 0802. Jedná se o schopnost konstrukce odolávat požáru po určitou dobu, kdy není porušena funkce konstrukce. Základem je popis konstrukce z hlediska hořlavosti, účel objektu a jeho dispoziční řešení, výška a počet podlaží. Podle použitých hmot se stavební konstrukce a její stavební části dělí na nehořlavé, smíšené a hořlavé.

EPS – elektrická požární signalizace pro rodinné domy a byty

Pokud vlastníte byt nebo dům určitě chcete případnému požáru předcházet. K tomu slouží EPS, což je elektrická požární signalizace. Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení, které pomocí hlásičů zajistí včasnou signalizaci požáru a tuto informaci předá například do dohledového centra, takže dojde k okamžitému řešení. EPS je vybavena detektory, které dokáží rozpoznat nestandardní hladinu CO, zvyšující se teplotu nebo kouř a tyto informace ihned před dál.

Důležité je vybrat nejen kvalitní EPS, ale hlavně firmu, která ji dovede profesionálně nainstalovat. TOP security má s instalací, revizemi i servisem EPS mnohaleté zkušenosti, a spolupracuje s firmou Lites Liberec s.r.o., která vyrábí, ale i testuje, vysoce kvalitní EPS. Je to jediný výrobce EPS v České republice.

Také by vás mohlo zajímat

Axis představuje speciální kameru all-in-one, která vylepší komunikaci s pacienty ve zdravotnických zařízeních

Acronis Cyber Protect 16 stanovuje nové standardy v kybernetické bezpečnosti a ochraně dat

Axis PTZ kamera za příznivou cenu: Vhodná pro interiéry i exteriéry s pokročilými funkcemi – 4MPx obrazem a 10x optickým zoomem

Jaké novinky nás čekají v oblasti bezpečnostních technologií v roce 2024? Axis ukazuje na 5 základních trendů.