Security Blog

Jak se vyvíjela kriminalita na území České republiky v roce 2021

V roce 2021 bylo na území České republiky registrováno 153 233 trestných činů. Oproti roku 2020 došlo k poklesu o 12 292 skutků, což je v procentuálním vyjádření o 7,4 % méně. Celková objasněnost dosáhla úrovně 57,3 %, tedy vzrostla meziročně o 1 %.

Přestože registrovaná kriminalita poklesla, zaznamenali jsme nárůst škod způsobených trestnou činností. V souhrnné hodnotě se jedná o částku 21,3 mld. Kč (v roce 2020 to bylo 16,7 mld. Kč a v roce 2019 jen 12,8 mld. Kč).

Úvodem je však třeba upozornit, že samotné meziroční srovnávání absolutních čísel není bez dodatečného komentáře validní. Důvodem je fakt, že došlo k výrazné optimalizaci statistického vykazování za účelem jeho přizpůsobení reálné struktuře registrované kriminality. Zároveň také v průběhu loňského roku platila na našem území různá omezení ve spojitosti s pandemií covid-19, která výrazně omezovala mobilitu osob, konání veřejných akcí, provozování podniků a zařízení, ve kterých pravidelně docházelo k větší kumulaci osob a tím i zvýšenému riziku výskytu trestné činnosti.

Hlavní důvody, proč je z dlouhodobého pohledu kriminalita na historicky nejnižší úrovni, jsou dle našeho úsudku následující:

  • Opatření proti pandemii covidu-19 a s tím související snížení mobility osob a omezení veřejných či veřejnosti přístupných aktivit.
  • Optimalizace statistického vykazování a s tím související pohyby v jednotlivých subkategoriích.
  • Novelizace trestního zákoníku, kdy došlo ke změně dolní hranice výše škody při kvalifikaci trestného činu na 10 000 Kč (důležitý faktor při sledování víceletých trendů).
  • Zefektivnění práce policistů a kriminalistů při objasňování trestné činnosti, důraz na viditelný výkon služby a zacílení na využívání dostupných nástrojů pro odhalování kriminality.

Registrovaná kriminalita 2021, trendy a vývoj

Pokles kriminality byl zaznamenán plošně ve všech krajích České republiky. Nejvyšší trestnou činnost jsme evidovali v Praze (35 136 skutků) a v Moravskoslezském kraji (17 865 skutků), ale i ve vyjmenovaných oblastech dochází k poklesu. Největší rozdíl v procentuálním vyjádření v porovnání s rokem 2020 jsme zaznamenali v Karlovarském kraji, ve kterém bylo zároveň spácháno nejméně trestných činů (v roce 2020 spácháno celkem 4 422 skutků, zatímco v roce 2021 došlo k poklesu na 3 754 skutků, jedná se o 15,1% pokles). Druhý největší rozdíl byl zaznamenán ve Zlínském kraji o -11,6 %. Za zmínku stojí i kraj Liberecký (-9,7 %) a kraj Vysočina (-9,5 %). Největší rozdíl v kvantitativním vyjádření je evidován v kraji hl. m. Praha (-2 923 skutků), Moravskoslezském (-1 770) a Jihomoravském kraji (-1 441).

Majetková kriminalita je se 77 562 skutky nejzastoupenější oblastí. Přesto také zaznamenala pokles o 4 554 skutků oproti roku 2020 (-5,5 %). Mezi roky 2021 a 2020 zaznamenáváme dle druhového členění trestné činnosti velmi významný nárůst u krádeží vloupáním, a to o 10 087 skutků (nárůst o 48,8 %). Ostatní majetková kriminalita vzrostla o 4 408 skutků (nárůst o 27,9 %). Naopak k výraznému meziročnímu poklesu došlo u krádeží prostých. Počet klesl o více než 19 049 (-41,7 %) registrovaných případů oproti roku 2020. Tuto změnu lze odůvodnit zejména skutečností, že od 1. ledna 2021 byla změněna skladba takticko-statistických klasifikací v oblasti majetkové trestné činnosti. 

Registrovaná vs. latentní kriminalita

Počet registrovaných trestných činů klesá již několikátým rokem. Nicméně je nutné konstatovat, že stále existuje velké množství latentních trestných činů. Právě na tuto oblast se v následujícím období chceme zaměřit. Je to jedna z našich priorit pro běžné i online prostředí. Závěrem lze říci, že ačkoliv poslední léta trvá trend snižování registrované kriminality, zvyšuje se náročnost na její odhalování a stoupají nároky na policisty, kteří se na jejím vyhledávání, prověřování a vyšetřování podílejí.

Pro tento rok byly stanoveny pro linii služby kriminální policie a vyšetřování následující prioritní oblasti:

  • trestná činnost v online prostředí
  • hospodářská trestná činnost a korupce
  • primární a sekundární drogová kriminalita
  • zefektivnění operativně pátrací činnosti s důrazem na schopnost vyhledávat latentní kriminalitu
  • identifikace a zajišťování výnosů z trestné činnosti

Kompletní přehled vývoje kriminality na území ČR za rok 2021 naleznete ZDE.

 

Také by vás mohlo zajímat

Axis PTZ kamera za příznivou cenu: Vhodná pro interiéry i exteriéry s pokročilými funkcemi – 4MPx obrazem a 10x optickým zoomem

Jaké novinky nás čekají v oblasti bezpečnostních technologií v roce 2024? Axis ukazuje na 5 základních trendů.

Axis představuje inovativní multisenzorové kamery s umělou inteligencí pro komplexní pokrytí širokých ploch v rozlišení až 4×4K

Nový 4K dekodér Axis umožňuje přehrávat video z kamery přímo na monitoru bez dalšího počítače