Security Blog

Zabezpečte se! Nový preventivní projekt policie na ochranu majetku lidem radí, jak zabezpečit obydlí

V sousedních státech a místy i na území České republiky se v poslední době objevují nové trendy vloupání do obydlí. Aby bezpečnostní složky vyvrátily známé rčení „Zloději jsou vždy na před“, spustili v návaznosti na události uplynulých měsíců nový projekt na ochranu majetku. Jeho cílem je osvěta obyvatelstva v oblasti vhodného zabezpečení objektů a snížení četnosti majetkové trestné činnosti. Na projektu se vedle policie a ministerstva spolupodílelo mnoho dalších institucí.

Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům

Jakkoliv se to může zdát zavádějící, dokonce i svět zlodějů a kriminalita obecně se v čase mění a podléhá vlivům měnících se trendů. V důsledku toho Policie ČR ve spolupráci s dalšími institucemi představila projekt s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům!“. Jeho cílem je informovat širokou veřejnost o tom, jak efektivně za pomoci technických i elektronických komponent vybudovat z bytu, domu, kanceláře nebo třeba chaty nedobytnou tvrz, ve které budete v bezpečí vy, vaše cennosti, ale například i legálně držené střelné či lovecké zbraně. Právě jejich odcizení je totiž často počátkem přípravy dalších trestných činů a je proto vysoce nežádoucí.

Buďte zodpovědní a mějte oči na stopkách

Projekt si klade za cíl probudit v lidech zodpovědnost. Ta spočívá jednak v zabezpečení vlastního majetku, a jednak ve větším zájmu o bezprostřední okolí.

Když už se lidé rozhodnou do zabezpečení svých bytů, chat nebo kanceláří investovat, je nezbytné dělat to s rozumem. Jinak řečeno pořizovat a využívat pouze certifikované produkty a služby. Této problematice se obšírně věnují normy prevence kriminality při výstavbě budov řady ČSN EN 14383.

Samozřejmě není žádoucí, abyste polovinu dne stáli vyklonění přes plot, ale pokud víte, že jsou sousedi na dovolené a poblíž jejich domů se potloukají podezřelé osoby, neměli byste být lhostejní. Vždy je dobré podívat se na věc z druhého pohledu. Taky byste byli rádi, když by někdo svojí ostražitostí předešel újmě na vašem majetku, no ne?

V neposlední řadě nový projekt počítá s prohloubením vzdělání policistů z útvarů zaměřených na majetkovou trestnou činnost. Cílem je zejména udržet krok s moderními technologiemi, zorientovat se v recentních metodách zlodějů i způsobech zabezpečení. Jak v oblasti mechanických, tak i elektronických zámků.

Mobilní aplikace „Zabezpečte se“ i obecní rozhlas

Jedním ze stěžejních výstupů nového projektu je mobilní aplikace „Zabezpečte se“ pro zařízení s operačními systémy iOS a Android, která je dostupná v platformách App Store a Google Play. V té mají občané pohodlně na jednom místě nalézt základní informace týkající se zabezpečení a s tím související poučné návody. Mnoho tematických informací je k nalezení rovněž na sociálních sítích a webových stránkách jak policie, tak i spolupracujících subjektů.

Dalšími nástroji projektu jsou:

  • rozhlasové spoty pro média, rozhlasy obcí apod.,
  • audio i tištěné výstupy v periodikách církve a Českomoravské myslivecké jednoty,
  • pravidelná setkání specialistů s veřejností,
  • úzká spolupráce policie s orgány dalších institucí,
  • specializované semináře pro policisty, mysliveckou stráž atd.,
  • realizace kontrolních akcí,
  • účast preventistů na jednáních s obcemi i občany.

Také by vás mohlo zajímat

Axis PTZ kamera za příznivou cenu: Vhodná pro interiéry i exteriéry s pokročilými funkcemi – 4MPx obrazem a 10x optickým zoomem

Jaké novinky nás čekají v oblasti bezpečnostních technologií v roce 2024? Axis ukazuje na 5 základních trendů.

Axis představuje inovativní multisenzorové kamery s umělou inteligencí pro komplexní pokrytí širokých ploch v rozlišení až 4×4K

Nový 4K dekodér Axis umožňuje přehrávat video z kamery přímo na monitoru bez dalšího počítače