Security Blog

Nové technologické trendy v oblasti zabezpečení pro rok 2018

Technika se velmi rychle vyvíjí a stranou v tomto ohledu nezůstávají ani zabezpečovací systémy. I v tomto oboru se projevují nové technologie a letošní rok přinesl spoustu zajímavých trendů, které rozhodně stojí za pozornost. Vybrali jsme několik z nich, které nás nejvíce zaujaly:

Zavedení nařízení GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů u nás začalo platit 25. května 2018 a hodně se o něm mluvilo v médiích – GDPR se u nás dotklo mnoha odvětví a jeho zavedení tak předcházela poměrně velká informační kampaň. Jedním z nových úkolů bezpečnostních firem se tak stalo vyvážení ochrany soukromí a osobních dat na straně jedné a cílenosti nabídek na straně druhé.

Nové technologie u kamerových systémů

Moderní kamerové systémy už nemusejí být pouze o klasických kamerách – mezi nejnovější trendy, které se postupně začínají objevovat, patří např. radarové technologie, jež detekují pohyb pomocí elektromagnetických vln. K novým trendům patří také detekce zvuků, kdy bezpečnostní systémy reagují na některé konkrétní signály, jako je např. rozbití okna nebo zvýšené agresivní hlasy.

Rozšiřování tzv. internetu věcí (IoT)

Internet of Things neboli internet věcí je dalším fenoménem, který se postupně začíná prosazovat a uvádět do reality. Svoje uplatnění najde např. v chytrých domácnostech, ale i pro komerční účely nebo v různých oborech, jako je zdravotnictví, doprava či zemědělství.

Co je to internet věcí?

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.

Zdroj: Wikipedia.org

Nástup rozšířené reality

Zatímco dříve byla rozšířená realita využívaná spíše jen v letectví nebo armádě, dnes už se běžně začíná objevovat i v elektronice a mobilních zařízeních. Pro bezpečnostní systémy může rozšířená realita přinést další zdokonalení, lepší přesnost a možnost rychleji reagovat na kritické situace.

Rozvoj chytrých měst

Také koncepty tzv. chytrých měst (smart cities) se postupně rozšiřují a jednou z jejich největších výhod je i zvýšení bezpečnosti. V tomto směru se tak v rámci chytrých měst integrují různé moderní koncepty, od již zmíněného internetu věcí přes další moderní technologie. V praxi se tak na stále větší počet míst dávají speciální senzory a čidla, zvyšující zabezpečení nejen před krádežemi, ale i před přírodními katastrofami nebo teroristickými útoky.

Větší důraz na bezpečnost v kyberprostoru

Podobně jako v předchozích letech, tak i letos patří mezi nejdůležitější úkoly zvýšení bezpečnosti v internetovém prostředí. Boj s různými hackery tu bude vždy, a proto je nutné neustále vyvíjet nová a vylepšená zabezpečení, zaujmout předvídavý přístup a starat se o pravidelné aktualizace, které nebudou mít zbytečné prodlení.

Také by vás mohlo zajímat

Drony inspirované přírodou budou zachraňovat životy: Robotici z Fakulty elektrotechnické ČVUT provádí jejich testování

Můžeme důvěřovat umělé inteligenci? Výzkumníci IBM pracují na její transparentnosti a bezpečnosti

V Česku absolvovala školení o kybernetické bezpečnosti pouze čtvrtina zaměstnanců

Soutěž Slepá místa podpoří prevenci kriminality ve vítězné obci