Security Blog

Boj proti kyberkriminalitě v Česku má novou koncepci

Vláda schválila na návrh Ministerstva vnitra novou koncepci policie k boji proti trestné činnosti v kyberprostoru. Koncepce reaguje na růst trestné činnosti v této oblasti a zároveň navrhuje způsoby jejího komplexního řešení. 

Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky v oblasti trestné činnosti páchané v kyberprostoru je dokument, který definuje nutná opatření do roku 2025, která mají pomoci v boji s kyberkriminalitou. Ta zahrnuje například platební podvody, mravnostní trestní činy, vydírání, násilné projevy či legalizaci výnosů z trestné činnosti na dark webu.

V celkovém rozsahu kriminality v České republice činí stále větší podíl právě trestná činnost na internetu. V roce 2011, kdy se kyberkriminalita začala samostatně objevovat ve statistikách, byl podíl 0,5 procenta, v roce 2020 tvořila již 5 procent.

V rámci potírání trestných činů v kyberprostoru je nutná modernizace

„Na hrozby v oblasti IT technologií a v kyberprostoru musíme reagovat. Potírání kybernetické kriminality by proto mělo být zohledněné v rámci připravované reformy specializovaných útvarů, včetně modernizace a vybavení specializovaných pracovišť,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že boj proti kyberkriminalitě by měl být také důležitým bezpečnostním tématem českého předsednictví EU.

Nová koncepce vychází ze zkušeností policie z posledních let – z podkladů krajských ředitelství policie, úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky a dalších útvarů policie s celostátní působností. Navazuje také na dřívější dokument Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat kybernetickou kriminalitu z roku 2016.

Také by vás mohlo zajímat

Kyberkriminalita se stala velkým byznysem

Zloději informací na vzestupu

Kamera s ochranou proti výbuchu? Axis ji uvádí do prodeje jako 1. na světě

Muž kradl cigarety a alkohol – zachytily ho bezpečnostní kamery

Muž se na Karvinsku vloupal do téměř deseti provozoven během 2 měsíců