Security Blog

Šest technologických trendů, které ovlivní bezpečnostní sektor v roce 2022

Rok 2021 utekl jako voda, a proto je správný čas zamyslet se nad výzvami a trendy, které ovlivní rok 2022. Tak jako každý rok, i letos v prosinci vytvořil Johan Paulsson, technický ředitel společnosti Axis Communications, seznam technologických trendů, jež podle něj budou ovlivňovat bezpečnostní sektor. Zkrácený výčet šesti hlavních trendů uvádíme níže:

Napříč všemi trendy se bude i v příštím roce prolínat téma „důvěra“. V průběhu let jsme již mluvili o důvěře ve využívání získaných dat nebo o důvěře v bezpečnost systémů. Vidíme, jak je důležité sladit aktuální tempo technologických inovací s budováním důvěry ve využívání nových technologií. Pohled do roku 2022 nám ukazuje, kolik zajímavých technologických trendů může být v krátké době spojeno s potřebou vybudovat důvěryhodný technologický ekosystém.

1. Univerzální propojení v hybridních prostředích 

Koncový uživatel již nevnímá technologickou architekturu. Protože je vše „propojeno“, nezáleží na tom, zda zpracování a analytika probíhá přímo v zařízení, na místním serveru nebo v cloudu. „Propojení“ se stalo standardem a jsme přesvědčeni, že většina dohledových řešení bude nakonec více či méně využívat hybridní architekturu.

2. Kybernetická bezpečnost se rodí ze zdravého skepticismu. 

Díky pandemii COVID-19 a potřebě flexibilnější práce se mnohem víc zařízení připojuje na dálku s využitím internetu. Podepsaný firmware, pravidelné aktualizace, zabezpečené spouštění zařízení, šifrování dat a videa nebo i zabezpečená identita se v zákaznických řešeních stanou nezbytnými a koncept tzv. Zero Trust sítě bude nově vyžadovaným standardem.

3. Ověření pravosti všeho. 

V důsledku možné manipulace s videozáznamem a stále sofistikovanějších způsobů, jak lze vytvářet a falšovat realisticky vypadající obraz, bude přímo do videa přidán digitální podpis již v čase a místě jeho zachycení (hash = součet v každém jednom snímku videa), což by poskytlo jasný důkaz, že video bylo pořízeno konkrétní kamerou a že s ním dále nebylo manipulováno. Je nezbytné vytvořit standard pro zajištění autenticity videozáznamů.

4. Umělá inteligence (AI) se stane etablovanou a akceptovanou technologií (s příslušnými kontrolními mechanismy). 

AI se stane součástí každého aspektu videodohledu, od konfigurace kamer přes vylepšení kvality obrazu až po efektivní video analýzy. Jsme přesvědčeni, že technologie jako taková by neměla být regulována, ale mohly by se regulovat případy jejího použití. V oblasti videodohledu vidíme iniciativy, které mají za cíl podpořit implementaci AI eticky a bez zaujatosti.

5. COVID-19 jako katalyzátor. 

Pandemie vyústila také v problémy v dodavatelském řetězci. Stále více organizací se vrací k modelu navrhovat si vlastní polovodičové systémy nebo systémy na čipu (SoC). Tento zdánlivě nový trend je ale něco, co společnost Axis se systémem ARTPEC dělá již léta, a očekáváme, že navrhování vlastních SoC optimalizovaných pro konkrétní aplikace bude využívat stále více firem v bezpečnostním sektoru i mimo něj.

6. 5G stále hledá své místo. 

Zatímco se velká část 5G soustředí na zlepšení výkonu sítí pro spotřebitelské aplikace, my vnímáme jako mnohem zajímavější nasazování této technologie ve vznikajících soukromých sítích. Tyto sítě ukazují skutečný potenciál 5G pro řešení videodohledu z pohledu velkých zákazníků, kteří mají svůj business diverzifikovaný ve více lokalitách a mohly by přinést zvláštní výhody zejména z pohledu kybernetické bezpečnosti.

Všechny trendy z pohledu udržitelnosti

Důležitou roli bude mít i udržitelnost, ale tu již nelze považovat za trend. Musí být zakotvena ve všem, co děláme. Vše musí být v souladu se snižováním našeho vlivu na životní prostředí a fungováním etickým a důvěryhodným způsobem.

Rok 2022 bude nepochybně dalším fascinujícím rokem, který nebude bez výzev, ale přinese i významné příležitosti. Jako vždy na něj nahlížíme s optimismem.

Také by vás mohlo zajímat

Požární bezpečnost se vztahuje i na rodinné domy

Axis představuje speciální kameru all-in-one, která vylepší komunikaci s pacienty ve zdravotnických zařízeních

Acronis Cyber Protect 16 stanovuje nové standardy v kybernetické bezpečnosti a ochraně dat

Axis PTZ kamera za příznivou cenu: Vhodná pro interiéry i exteriéry s pokročilými funkcemi – 4MPx obrazem a 10x optickým zoomem