Security Blog

Plní vaše budova z hlediska požární bezpečnosti všechny nároky?

V mnohých budovách dochází následkem koronavirové pandemie ke změně uspořádání, aby tak lépe odpovídalo novým potřebám a pravidlům. Nechtěně tak ale může dojít ke zvýšení rizik v oblasti požární bezpečnosti. Ať už se ve vaší budově mění uspořádání či její využití nebo pokud dochází k dočasným stavebním úpravám, neměli byste určitě zapomenout na zvážení, zda není zapotřebí vypracovat nové zhodnocení požárních rizik, upozorňuje společnost Eaton.

Majitelé komerčních budov musí v současné době pečlivě zvážit, jak využívat prostory a zároveň zajistit bezpečí pro zaměstnance i veřejnost. Minimálně v blízké budoucnosti musíme počítat s tím, že bude nutné dodržovat odstupy a další pravidla pro setkávání osob, což často znamená, že je nutné změnit nejen rozvržení prostoru, ale také způsob, jakým se v něm lidé pohybují. 

Podle stavebního zákona je majitel komerční budovy, v případě změn v rozložení jejích prostor, povinen znovu zvážit požární rizika. V současné situaci mohou být v prostorách umístěny dočasné konstrukce jako bariéry a obrazovky, a proto je nutné podívat se na to, jak je nastavený systém požárních hlásičů, označení východu a nouzového osvětlení. 

Zvýšené nebezpečí

Zatímco se v současné době soustředíme na to, abychom omezili riziko šíření koronaviru covid-19, můžeme nechtěně zvýšit riziko požáru. To samozřejmě znamená potenciální nebezpečí pro všechny osoby v dané budově. Existuje mnoho případů, kdy byli majitelé budov nebo manažerské společnosti obviněny z nedbalosti a nedodržení předpisů a byly jim uděleny nemalé pokuty nebo byly dokonce za svoji nedbalost odsouzeni

Nouzové východy

Podívejme se například na restaurační nebo hotelová zařízení. Mnohá z nich přešla na jednosměrné uspořádání průchodu jejich prostory, které je označeno šipkami nebo zátarasy. Pokud by ale došlo k potřebě budovu rychle evakuovat, takové označení může vést ke zmatku a zpomalení pohybu osob směrem k nouzovým východům. Také nouzové osvětlení a označení mohou být umístěna na nevyhovujících místech. Je také potřeba ověřit, že jsou hasicí přístroje k dispozici na všech těchto nových nouzových trasách. 

Jak upozornit veřejnost

Pokud vytváříte nové místnosti, oddělujete prostory a měníte rozmístění s cílem oddělit osoby, je nutné pamatovat na to, že v každém nově vzniklém prostoru musí být umístěny detektory požáru a že osoby v každém prostoru musí mít možnost vidět nebo slyšet požární alarm. Vše musí také odpovídat příslušným normám. 

Nově vzniklé stěny nebo oddělení mohou znamenat požární nebezpečí také samy o sobě a to proto, že vytvářejí tunel, který rychleji šíří kouř nebo kvůli materiálům, ze kterých jsou vyrobeny. Plastové materiály totiž vytváří podstatně více kouře a mohou ovlivňovat efektivitu hasicího systému. 

Když si vezmeme jako příklad obchod, oblast pokladen je nyní většinou oddělena dočasně nainstalovanými plastovými stěnami. Současně jsou ale pokladny v blízkosti východů. Pokud by došlo k požáru, mohou tyto konstrukce znamenat překážku na cestě k východu a plastové materiály, ze kterých jsou vyrobeny, by navíc produkovaly hustý a toxický kouř. 

Posouzení rizik

Je samozřejmě potřeba brát v úvahu nová rizika, která s sebou přinesla pandemie, současně jsou ale majitelé budov povinni vzít v úvahu veškerá nebezpečí, která jejich prostory mohou představovat. Je tedy možné, že bude zapotřebí znovu zhodnotit a zvážit požární rizika nebo se zamyslet nad materiály, které použijeme na vybudování ochranných zástěn nebo různých oddělení v prostoru. 

Pokud je systém požární ochrany dobře nastavený, disponuje dvaceti procenty kapacity nad rámec potřeby, která umožňuje jistou flexibilitu systému. Bohužel ne vždy tomu tak je. V každém případě je systém potřeba nově vyhodnotit a případně upravit.

Plánování 

Při práci na nových objektech nebo na úpravě starších objektů je potřeba plánovat systém požární bezpečnosti tak, aby v sobě měl jistou flexibilitu. Je pravděpodobné, že v budoucnu se využití a potřeby vnitřních prostor budou měnit, už ne třeba kvůli pandemii, ale protože se postupně bude vyvíjet způsob, jakým pracujeme a trávíme náš volný čas. 

Flexibilní požární systém a řešení technologie pro evakuaci budov vám dá možnost zabezpečit vaši budovu a hlavně zdraví lidí, kteří se v ní pohybují. Pokud mají být budovy uzpůsobené tomu, aby se dalo měnit jejich využití, musí tomu být uzpůsobeno i řešení požární bezpečnosti.

Také by vás mohlo zajímat

Axis představuje speciální kameru all-in-one, která vylepší komunikaci s pacienty ve zdravotnických zařízeních

Acronis Cyber Protect 16 stanovuje nové standardy v kybernetické bezpečnosti a ochraně dat

Axis PTZ kamera za příznivou cenu: Vhodná pro interiéry i exteriéry s pokročilými funkcemi – 4MPx obrazem a 10x optickým zoomem

Jaké novinky nás čekají v oblasti bezpečnostních technologií v roce 2024? Axis ukazuje na 5 základních trendů.