Security Blog

Kriminalita za loňský rok klesla o více než 16 %

Oproti loňskému roku klesla v Česku kriminalita o 16,9 procenta, a to na 165.525 skutků. Pokles kriminality byl evidován ve všech sledovaných kategoriích. V roce 2020 jsme tak zaznamenali nejméně trestných činů v novodobé historii. 

Registrovaná kriminalita v roce 2020 poklesla oproti předchozímu roku o 33 696 skutků, což v procentuálním vyjádření znamená 16,9 %. Objasněnost naopak vzrostla o více než 3 % a dosáhla úrovně 56,3 %.

Ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR plk. Mgr. Luděk Fiala k tomu uvádí: “Hlavní příčiny poklesu nápadu trestné činnosti lze samozřejmě spatřovat v omezujících opatřeních, která zapříčinila menší mobilitu osob v České republice, v omezení vstupu občanů ostatních zemí k nám a dále také v novelizaci trestního zákoníku, ve které došlo ke změně hranice výše škody při kvalifikaci trestného činu na 10 000 Kč.” Zároveň však doplňuje, že “poslední zmíněný faktor nicméně ovlivnil výsledné statistické výstupy pouze minimálně, protože zmíněná novelizace vstoupila v platnost až od 1. října 2020“. Příčiny zvýšení objasněnosti trestné činnosti pak lze hledat například v efektivnějším vyhodnocování a analytické činnosti.

Pokles byl zaznamenán ve všech sledovaných kategoriích

Zaměříme-li se na druhové členění trestné činnosti, zjistíme, že ve všech sledovaných kategoriích zaznamenáváme pokles. Například počet prostých krádeží klesl o více než 14 200 skutků, což je v relativních číslech pokles o více než 23 %. Hospodářská kriminalita poklesla o 24,64 %, což představuje rozdíl o více než 6 000 trestných činů v porovnání s rokem 2019. Zajímavou kategorií jsou také násilné trestné činy, u nichž jsme evidovali pokles nápadu o 9,98 %. Mediálně sledovaným komponentem této kategorie jsou vraždy, kterých se stalo 130, což je o 13 méně než v roce 2019. Stále platí, že významné procento těchto skutků je spácháno osobami, které se s obětí znají nebo jsou dokonce v příbuzenském poměru. Konečně kategorie mravnostních trestných činů – zde jsme evidovali 2 605 případů, což je o 4,68 % méně než v roce 2019.

Nejvýraznější pokles kriminality zaznamenala Praha a Karlovarský kraj

Pokles nápadu trestné činnosti se týkal všech krajů v České republice. Největší rozdíl jsme zaznamenali v hlavním městě Praze, kde bylo spácháno v roce 2020 38 059 trestných činů. V relativním vyjádření se jedná o 23,7% pokles oproti roku 2019. Druhý největší pokles, tj. o více než 22 %, jsme evidovali v Karlovarském kraji a za zmínku zajisté stojí i kraje Královéhradecký a Moravskoslezský. V prvním z nich byl pokles nápadu o více než 18 %, ve druhém pak o 17,8 %. Ze všech 80 územních odborů došlo k nárůstu trestné činnosti pouze na Táborsku a Prostějovsku – v obou případech se však jednalo o minimální nárůst, který dosahoval v prvním případě 1 % a ve druhém 1,9 %.

Nejexponovanější územní odbory jsou Praha IV, kde nápad trestné činnosti přesahoval 12 200 skutků (pokles o více než 15 % oproti roku 2019), Praha III (9 932 trestných činů v roce 2020 – pokles o 16,4 %) a Městské ředitelství Brno (9 000 trestných činů, pokles o 15,5 %).

Kybernetická kriminalita se snížila o 4,1 %

V oblasti kybernetické kriminality evidujeme 8 073 skutků, což je o 4,1 % méně než v roce předchozím. Nejvíce trestných činů prověřovali kolegové z hlavního města Prahy a z Jihomoravského kraje.

Trestnou činností byla způsobená škoda v souhrnné hodnotě 22,501 mld. Kč s tím, že na celkovém objemu se více než 70 % podílely hospodářské trestné činy. Zajímavostí pak je, že průměrná výše škody v přepočtu na jeden trestný čin činila u hospodářských deliktů více než 850 000 Kč a u majetkových necelých 53 000 Kč.

V roce 2020 byly policejními útvary zajištěny hodnoty v souhrnné výši 6,281 mld. Kč, což je o více než 10 % více než v roce 2019. Nejaktivnější v této oblasti byla Národní centrála proti organizovanému zločinu, která z celkového objemu zajistila více než 3,530 mld. Kč.

Specializovaná skupina Kobra v roce 2020 zajistila více než 680 mil. Kč. Mezi nejefektivnější kraje v této oblasti patřily Pardubický, Moravskoslezský a kraj Vysočina. Samotná Národní centrála proti organizovanému zločinu zajistila přes 428 mil. Kč.

Také by vás mohlo zajímat

Drony inspirované přírodou budou zachraňovat životy: Robotici z Fakulty elektrotechnické ČVUT provádí jejich testování

Můžeme důvěřovat umělé inteligenci? Výzkumníci IBM pracují na její transparentnosti a bezpečnosti

V Česku absolvovala školení o kybernetické bezpečnosti pouze čtvrtina zaměstnanců

Soutěž Slepá místa podpoří prevenci kriminality ve vítězné obci