Security Blog

Představujeme nejmodernější technologie sloužící k ochraně domácností i firem

Bezpečnostní technologie pro domácnosti i komerční využití jsou rok od roku stále dokonalejší, ale na druhé straně i cenově dostupnější. To se hodí, protože stejně tak se mění i potenciální rizika, která mohou naše zdraví i majetek ohrozit. Jaké trendy dneska „letí“?

V celistvosti je síla

Ačkoliv je osvěta v oblasti zabezpečení domácností i firem na vzestupu, stále mnoho lidí si neuvědomuje potřebu komplexního řešení. Bylo by nanejvýš naivní myslet si, že se o bezpečnost vás, vašich blízkých i majetku postarají například pouze kamery nebo obyčejný alarm.

To potvrzuje i Pavel Mikšátko, expert a zároveň obchodní a technický ředitel renomované bezpečnostní agentury TOP security: „V současné době se hojně využívá modulárních střežících systémů. Ty v sobě zahrnují přístupové systémy, kamery, detekční komponenty a v neposlední řadě systémy pro prevenci PO a BOZP.“

Trend je tak jasný: při zabezpečování nemovitostí postupovat maximálně komplexně a jednotlivé prostředky ochrany spolu sladit, aby spolu navzájem kooperovaly. Jedině tak je možné docílit spolehlivé ochrany vašeho obydlí, kanceláře nebo třeba obchodu.

Jak zabránit vstupu nezvaným hostům?

Inteligentní CCTV systémy dnes vedle klasického monitoringu umí detekovat pohyb, rozpoznat lidské tváře, identifikovat rizikové chování davu či upozornit na vandalismus. Systémy dále umí přečíst SPZ vozidla a také spočítat osoby. Jsou řízeny počítačovým video dohledem s vysokou kvalitou, na který se často napojují i přístupové systémy. Ty nejenže evidují pohyb osob, ale zároveň umožňují integraci do interních personálních a mzdových systémů. Usnadní vám tak práci při sestavování evidence odpracovaných hodin či mzdových výkazů.

Při vstupu do kancelářského komplexu nebo bytového domu musí osoby zadat kód, přiložit čip nebo mobil se speciální aplikací, eventuálně otisknout prst či oskenovat oční duhovku. Tyto moderní technologie zajišťují přesnou selekci, aby dovnitř nepronikla nepovolaná osoba. Přístupy lze navíc omezit i na určitá místa v rámci budovy či na časové úseky. Ušetřit spoustu problémů vám může automaticky zasílaná SMS s upozorněním na zapomenuté otevřené okno či dveře.

Co je to „chobotnice“?

Když se řekne „chobotnice“, většina z nás si patrně vybaví hlavonožce, kteří hojně obývají korálové útesy. V souvislosti se zabezpečením ale mluvíme o sofistikovaném softwaru, který firmám umožňuje z jednoho místa spravovat logistické i bezpečnostní systémy; včetně kamer, alarmů a přístupových systémů. Vedle ochrany fyzického majetku je totiž třeba dbát i na ochranu obchodního tajemství a know-how, citlivých dat a zamezit firemní špionáži.

Drony nejsou jen pro zábavu!

V posledních letech probíhá „boom“ dronů. Vedle možnosti pořízení spektakulárních záběrů a vzrušujícího prozkoumání přilehlé krajiny se dnes tato létající zařízení používají i pro zabezpečení objektů: „V TOP security aktuálně tvrdě pracujeme na zajištění licence pro provoz dronů, které bychom rádi implementovali do našich stávajících druhů střežení. Vedle toho pracujeme na implementaci softwaru, který vyhodnocuje a řeší mimořádné události,“ prozrazuje Pavel Mikšátko a potvrzuje tak důležitost programové stránky věci. Ta sice není fyzicky vidět, ale odvíjí se od ní efektivnost zabezpečení.

Aktuální vývoj navíc pracuje na propojení dronů s externími detektory, které z pozemku dohlíží nad situací v okolí a v případě nebezpečí sami dron „zmobilizují“ a pošlou jej prověřit možné riziko. O tom vás dron bezprostředně informuje, když na připojené zařízení (tablet, mobil, počítač) odešle živý video přenos.

Každý den se vyvíjejí další a další technologie, roste inteligence systémů strojového učení a funguje sdružování v rámci IoT (Internet of Things – internet věcí). Další rozvoj bezpečnostních systémů je proto nezadržitelný a doslova nutný.

Také by vás mohlo zajímat

Garáže skrývají majetek za statisíce, zabezpečení ale chybí

Dodržením 5 pravidel pro správu hesel dramaticky snížíte riziko zneužití

Kybernetických útoků na města, úřady či velké konglomerace neustále přibývá

Chytré kamery Konica Minolta upozorní na nebezpečí vzniku požáru ještě před samotným vznícením