Security Blog

Zabezpečení škol by měla být priorita, ale investice jsou nedostatečné. Co doporučuje bezpečnostní expert?

Český vzdělávací systém se dlouhodobě potýká s nedostatkem financí, což se bohužel projevuje i v oblasti zabezpečení škol. Ačkoliv se jeho úroveň v reakci na tragické kauzy doma i ve světě postupně zvyšuje, nedostatky jsou v tuzemsku v porovnání se zahraničím stále markantní: „Školy nejčastěji chybují v nekoncepčnosti celého řešení,“ potvrzuje nedobrý stav Pavel Mikšátko, obchodní a technický ředitel bezpečnostní agentury TOP security s.r.o.

Zvýšené snahy o lepší ochranu dětí i učitelů odstartovala tragédie

Nešťastný útok ve Žďáru nad Sázavou z roku 2014 bohužel potvrdil to, co do té doby platilo za veřejné tajemství – zabezpečení škol je nedostatečné. Útočnice s nožem tehdy pronikla do střední školy, kde usmrtila jednoho chlapce a další tři děti zranila. Většina provozovatelů školských zařízení v návaznosti na tuto tragickou událost začala zabezpečení konečně řešit. Bohužel však často bez jakékoliv koncepce.

Na počátku musí být pečlivá analýza rizik

Při zabezpečování školy je přitom potřeba postupovat systematicky, aby finanční prostředky – kterých mají vzdělávací instituce pomálu – byly využity maximálně účelně. I s omezeným rozpočtem lze totiž promyšlenými kroky docílit efektivně a kompaktně fungujícího systému ochranných opatření.

Jako první krok je potřeba provést pečlivou analýzu současného stavu zabezpečení školy a vzít v potaz i lokalitu, ve které se budova nachází. Pro identifikaci potenciálních hrozeb hraje roli zejména:

 • kriminalita v lokalitě, kde se škola nachází
 • rozložení budovy (orientace vstupů, oken a dalších prostorů, kudy lze vniknout do budovy)
 • další využití budovy (zda v budově neleží také lékařská ordinace, veřejná knihovna nebo jídelna, do které dochází i lidé, kteří se školou nemají nic společného)
 • historická zkušenost s konflikty (mezi žáky, popř. kantory)
 • míra dodržování stávajících pravidel (chování žáků, dozor učitelů).

Bezpečnostní expert není zadarmo, ale může ušetřit spoustu peněz

Školy se často snaží ušetřit tak, že bezhlavě aplikují bezpečnostní opatření, která se jim zdají v tu chvíli nejlepší. A to je špatně. Je chybné myslet si, že nejdříve vybereme zvlášť kamerový, potom nějaký elektronický a v další etapě přístupový systém. Jednotlivé komponenty by spolu totiž měly ladit.

Než se pustíte do pořízení konkrétních bezpečnostních opatření, je proto nanejvýš vhodné vaše plány zkonzultovat s bezpečnostním expertem, který sice nepracuje zadarmo, ale v součtu celkově investovaných nákladů do zabezpečení školy představuje ve finále úsporu. I když jste nuceni z finančních důvodů investovat do bezpečnostních opatření postupně, zkušený expert vám poradí, jaké zařízení koupit, aby bylo kompatibilní i s v budoucnu pořízenými komponentami.

Profesionální expert na bezpečnost vám poskytne:

 • pečlivou analýzu současného stavu
 • fundovanou konzultaci
 • individuální řešení na míru dané škole
 • zkušenosti z obdobných projektů
 • bezpečnostní plán, který bude počítat i s plánovanými změnami do budoucna (stavební úpravy atd.)
 • pomoc při nalezení zodpovědné osoby, která bude mít na povel bezpečnost při dennodenním provozu (kontrola funkčnosti zařízení, dohled nad kamerami, dodržování oprávněnosti přístupů atd.)

Jak jsou zabezpečené české školy?

Stupně zabezpečení jednotlivých škol se velmi razantně liší, a to zejména s ohledem na rozdílné finanční rozpočty. V praxi tak v českých školách narazíme nejčastěji na tyto druhy ochrany:

 • Zamknuté dveře – Model zamykání (např. v 8 hodin, kdy oficiálně začíná výuka) a odemykání (např. po konci dopoledního bloku) dveří v určité časy. Jedná se o nespolehlivé řešení, protože případný nezvaný narušitel si snadno může vytipovat, kdy bývají dveře otevřené a do budovy hladce proniknout. Tímto způsobem se však před neoprávněnými vstupy dnes brání drtivá většina – 96 % základních a 80 % středních škol.
 • Kamerové systémy (CCTV) – Na vstupní prostory přibližně 35 % základních a 50 % středních škol dohlíží kamery. Samotný dohled však nestačí. Bezpečnostní systémy je třeba kombinovat.
 • Přístupové systémy (ACS) – Na 10 % základních, 50 % středních a 20 % zájmových (hudebních) a odborných škol jsou žáci, studenti i jiní zaměstnanci školy povinni při vstupu předložit osobní identifikační kartu či její obdobu (čip,…).
 • Vstupní kód – Cca 6 % základních a 12 % středních škol se brání vstupu nepovolaným skrze tajný kód, který musí osoby při vstupu zadat. Jedná se však o poměrně zdlouhavé řešení, které je zvlášť při ranní špičce velice neefektivní. Vědí to i samotné školy, a proto je tato varianta na ústupu.

Anketa ASSA ABLOY ukázala, že se míra zastoupení elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) rapidně liší napříč kraji. Podle výsledků průzkumu je zdaleka nejlepší situace v Praze a Středních Čechách, kde EZS dohlíží nad bezpečností žáků, učitelů, pomocného personálu i majetku na drtivé většině škol. Naopak na Jižní Moravě se na ochranu EZS může spolehnout pouze 27 % škol. Co stojí za těmito propastnými rozdíly?

„Jde zejména o pochopení a osvětu všech principů a přístup jednotlivých škol, které se potýkají s nedostatkem prostředků a snadným úkolem pro ně není ani sehnat kompetentní osobu, která bude mít zabezpečení na povel. Nespornou roli má i tlak ze strany rodičů, kteří se na některých školách do značné míry o investici do zabezpečení školy zasloužili,“ uzavírá Pavel Mikšátko, obchodní a technický ředitel bezpečnostní agentury TOP security s.r.o., která se mimo jiné na zabezpečení škol specializuje.

Snažte se využít každou pomoc

V reakci na zmiňované neštěstí ve Žďáru nad Sázavou se v roce 2014 začalo pracovat na dotačních programech na zabezpečení školských zařízení všeho druhu. Zároveň spatřila světlo světa norma pro bezpečnost ve školách ČSN 73 4400 nesoucí název Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizací a užívání škol a školských zařízení.

Naposledy měly školy šanci využít dotaci v roce 2019 v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019. Stát v této vlně uvolnil celkem 19 549 000 Kč pro 12 subjektů, které si o dotaci v rámci zvýšení bezpečnosti škol zažádaly.

Další cestou, která může školám pomoct, je účast na Konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA, na které vystupuje řada renomovaných bezpečnostních expertů a poradců.

Také by vás mohlo zajímat

Garáž není trezor. Zabezpečte si svoji motorku pořádně

Garáž není trezor. Zabezpečte si svoji motorku pořádně

Venkovní bezpečnostní kamera s barevným obrazem i v noci

Barevný obraz i v noci? Tato venkovní bezpečnostní kamera to dokáže

10 největších chyb, které Češi dělají v zabezpečení domácností

Garáže skrývají majetek za statisíce, zabezpečení ale chybí