Security Blog

Ministerstvo vnitra v roce 2019 investuje z dotačního programu více než 27 milionů na ochranu měkkých cílů

Ministerstvo vnitra ČR v souladu s „Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020“ schválilo výsledky Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019.

Program je zaměřen na zvyšování odolnosti měkkých cílů před možným násilným a teroristickým útokem.

Hlavním úkolem dotačního programu je:

  • Vyhodnotit ohroženost měkkých cílů
  • Utvořit bezpečnostní plán a bezpečnostní procedury
  • Provádět vzdělávací akce
  • Provádět výcvikové akce
  • Provádět cvičení
  • Nakoupit neinvestiční hmotné prostředky
  • Financovat bezpečnostního a administrativního pracovníka.

Do dotačního programu se mohly přihlásit kraje a hl. m. Praha, a to s projekty neinvestičního charakteru. Tyto projekty budou muset žadatelé také po získání dotace sami realizovat.

Do dotačního programu bylo doručeno celkem 20 žádostí. 8 žádostí se týkalo podprogramu zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy v celkové výši 8 438 000 Kč. Dalších 12 žádostí se týkalo podprogramu zvýšení ochrany škol a školských zařízení ve výši 19 549 000 Kč.

Všechny přijaté žádosti byly schváleny, u některých došlo k ponížení celkové částky. I tak bude v rámci dotačního programu proinvestováno více než 27 milionů korun.

Také by vás mohlo zajímat

Multisenzorové kamery zprostředkují dokonalý panoramatický obraz

Kamery Zenmuse XT2 určené pro drony dokážou kombinovat klasický a termální obraz

Bezpečnostní kamera Patronum NK-D42WTIP20 PoE může střežit dům, kanceláře i sklady

Představujeme přístupové a docházkové snímače eSeries