Security Blog

Udělejte maximum pro zabezpečení firmy. Vyplatí se to!

Nesmírně důležitou položkou, na kterou by neměla zapomínat žádná firma, která má svoje zaměstnance a majetek, je spolehlivé a profesionální zabezpečení. Nejlepším řešením je mít vytvořený kvalitní bezpečnostní plán, jenž myslí na všechny možné situace, které by mohly nastat a ohrozit chod firmy. Tento plán se označuje také jako Plán zachování činností a jsou v něm zahrnuty přesné postupy, co dělat, když dojde ke krizové situaci nebo nečekané události, jež by mohla ohrozit zdraví osob nebo majetek, případně jinak narušit chod dané firmy.

Co by měl bezpečnostní plán obsahovat?

Dobře vypracovaný bezpečnostní plán by měl myslet na všechno a přinést tak návod, jak postupovat při nejrůznějších nebezpečích. Jeho součástí by měly být nejen postupy v případě technologických havárií, přírodních katastrof, útoků od hackerů, ale měl by myslet i na situaci, kdy nastane např. nedostatek zaměstnanců, dojde k výpadku obsluhy nebo k výpadkům ze strany subdodavatele. Při správně sestaveném plánu pak budou pověřené osoby přesně vědět, jak se zachovat a jak postupovat, aby došlo k co nejmenším škodám.

Základem je ochrana zaměstnanců a majetku

Jedním z klíčových prvků bezpečnostního plánu by rozhodně měla být ochrana zaměstnanců a majetku. To se dá v zásadě řešit dvěma způsoby – prvním je fyzická ostraha a druhým zabezpečovací systémy. Ideální je ale kombinace obou způsobů, kdy si firma zajistí nejen profesionální pracovníky ochranky, ale do svých prostor nechá nainstalovat moderní a spolehlivé zabezpečovací systémy. Specialistou na kombinaci fyzické a elektronické ostrahy jsou pak především bezpečnostní agentury – ty nabízejí i zabezpečení komerčních a průmyslových objektů, zabezpečení administrativních budov nebo zabezpečení logistických center.

Bezpečnostní agenturu nevybírejte jen podle ceny

Pro mnoho firem hraje při výběru služeb velkou roli výsledná cena. U tak zásadní věci, jako je korporátní bezpečnost a ochrana zdraví a majetku by ale cena neměla být tím hlavním – vhodnou bezpečnostní agenturu je třeba vybírat i podle jiných kritérií. Patří mezi ně zkušenosti dané agentury a její pověst ve svém oboru, působnost (agentura by neměla mít pobočku příliš daleko od firmy a měla by být schopna rychle reagovat na jednotlivé požadavky) nebo konkrétní technologie, kterými agentura disponuje. Důležitá je také kvalita pracovníků ostrahy (mělo by jít o profesionály, jenž mají pravidelná školení) a je dobré si také zjistit, zda má bezpečnostní agentura pojištění, potřebné certifikáty a zda svým klientům nabízí i náhradní plnění.

Firmy nejčastěji využívají fyzickou ostrahu

Bezpečnostní agentury většinou pro svoje firemní klienty zajišťují ostrahu objektů. Fyzická ostraha objektů je základem a často působí i preventivním dojmem – u společnosti, která má už u vchodu respekt vzbuzující ostrahu, je nižší riziko, že si někdo troufne ji např. vyloupit nebo přepadnout zaměstnance.

Dobrá agentura je schopná klientovi dodat profesionály, kteří mohou sloužit nejen jako klasická ochranka, ale zajistí i jiné služby – např. pohlídají, aby nedošlo k nedovolenému vynášení majetku ven z firmy, aby se dodržovala BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a řadu dalších věcí.

Součástí služeb by měly být i spolehlivé elektronické zabezpečovací systémy

Jak už jsme si řekli, vedle fyzické ostrahy je třeba pro maximální bezpečnost využít i moderní zabezpečovací systémy – do této kategorie patří jednak EZS (elektronické zabezpečovací systémy), dále pak kamerové systémy (např. CCTV apod.), alarmy, detektory a v neposlední řadě také přístupové systémy. Firmy by ale měly myslet i na nebezpečí kybernetické kriminality a v tomto ohledu dobře proškolit své zaměstnance – ať už jde o nastavení nových a bezpečných hesel, kvalitní antiviry, pravidelně aktualizovaný software, kontrola, kdo přistupuje do sítě nebo pravidelná školení zaměstnanců.

V posledních letech také roste zájem o zařízení, využívající nejmodernější technologie, mezi něž patří např. monitoring přesného pohybu všech zaměstnanců nebo moderní přístupové systémy, které detekují člověka např. podle otisku prstu, rohovky a dokáží i řadu dalších věcí.

Také by vás mohlo zajímat

10 nejlépe zabezpečených míst na světě

Češi, dejte si pozor na trojské koně! Krádeže hesel jsou stále největší hrozbou.

Podzimní konference Cyber Security 2019

Ochrana měkkých cílů narůstá v reakci na množící se teroristické útoky. V čem spočívá?