Security Blog

Vývoj bezpečnostních systémů a security služeb. Jak se proměnilo zabezpečení v průběhu let?

Nebezpečí číhalo na lidstvo od nepaměti. V pravěku hrozily útoky zvířat a cizích tlup. Podobné ohrožení se nás v současnosti už naštěstí netýká. Přesto i v dnešním světe existují rizika, před kterými se musíme bránit – lupiči, vandalové, žháři a podobně. K dispozici však máme moderní bezpečnostní systémy doplněné o tradiční fyzickou ostrahu.

Služby fyzické ostrahy

Okamžitý zásah, intuice a lidské jednání. Přesně to jsou největší výhody fyzické ostrahy. Dnes už to navíc nejsou „jen“ pochůzkáři, ale řadí se mezi kvalifikované pracovníky, kteří ke své práci využívají moderní technologie.

Vývoj bezpečnostních agentur

„Trh s bezpečnostními službami za posledních 25 let prošel několika fázemi vývoje. V prvopočátku byly bezpečnostní služby vykonávány zejména prostřednictvím fyzické ostrahy nicméně už i v této době také i elektronickými bezpečnostními systémy a jinými elektronickými podpůrnými prostředky, jako byly například jednoduché černobílé kamerové systémy atd..“ popisuje historický vývoj obchodní a technický ředitel společnosti TOP security s.r.o. Pavel Mikšátko. A zároveň dodává: „V bezpečnostních službách pracovali v úplném začátku kvalitní pracovníci, kteří k oboru měli vztah a práce si vážili. Ceny za bezpečnostní služby byly mnohdykrát vyšší než v současnosti a pracovníci mohli být dobře a motivačně ohodnoceni.“

Velké turbulence v oblasti zabezpečení přinesly „divoké devadesátky“, kdy došlo k uvolnění pravidel. Na trh se dostaly i agentury, které neměly patřičné zkušenosti a odborné znalosti. Sice nabízely levnější služby, ale kvalita nabízených bezpečnostních služeb byla rozporuplná. Nicméně, obdobné společnosti vyvíjely tlak i na zavedené bezpečnostní agentury, které se musely vyrovnat s cenovou válkou. „V této době bylo velmi těžké konkurovat, když se firma chovala slušně jak k zaměstnancům, tak k zákazníkům. Tímto bezpečnostní služby ztrácely kvalitu i v globálním kontextu. Řadili jsme se mezi společnosti, které si i přes to všechno kvalitu zachovaly. Bylo to na úkor rychlosti růstu, prošli jsme i drastickými turbulencemi, ale celkově nám to nakonec prospělo,“ rekapituluje problematickou dobu Pavel Mikšátko.

V současnosti se trh s bezpečnostními službami začíná pomalu čistit a prospívají společnosti, které reflektují dobu, používají moderní technologie a nabízí různorodé způsoby zabezpečení budov na míru. „Zákazník má na výběr z určité úrovně služeb. Buď si může kontraktovat služby ve vyšší cenové úrovni s dobře vypracovanými procesy, moderními metodami a prvky vyspělých bezpečnostních technologií i fyzicky a psychicky zdatnými pracovníky. Může si ale nasmlouvat i ostrahu kombinovanou z pracovníků zdravých a pracovníků OZP, kde jsou nicméně stále dobře zpracované procesy a využívány moderní technologie. Z trhu pomalu mizí ty špatné a nefungující bezpečnostní agentury fungující za nejnižší ceny, protože posledních deset let zkušenostní firem, které si tyto služby najímaly, vedlo k rozhodnutí – touto cestou už jít nechceme!“ Shrnuje situaci Pavel Mikšátko, který vyzdvihuje i službu náhradního plnění.

Podle Pavla Mikšátka došlo během 25 let k mnoha zásadním změnám. Do zabezpečení budov stále více promlouvají moderní technologie. Vyvíjí se však i procesy ve fyzické ostraze. Ale jak říká Pavel Mikšátko: „To, co však za těch 25 let platilo, je podstatné a bude i nadále, jsou lidé, kteří firmu tvoří a to, jak umí zákazníka vnímat a co jsou ochotni a schopni pro co nejkvalitnější služby a spokojený pocit zákazníků udělat.“

Moderní systémy umožňující přístup

Systémy RFID

Vstupní systémy založené na RFID technologii (tzv. Radio Frequency Identification) v současné době stále častěji doplňují fyzickou ostrahu. Je to zabezpečení, které pro vstup do střeženého objektu vyžaduje přístupovou kartu, nebo jiný identifikační prvek. Povolaná osoba přiloží kartu ke čtečce a ta mu umožní vstup do zabezpečeného prostoru. Chytré vstupní systémy jsou oblíbené, protože snižují provozní náklady. Na druhou stranu – tento způsob zabezpečení budov má i své nevýhody. Nemáte 100% jistotu, že identifikační kartu nevyužije někdo jiný. V případě ztráty přístupové karty se k ní může dostat nepovolaná osoba, která následně získá přístup do střeženého objektu. Problematické je i případné využívání cloudových služeb. A to z důvodu hackerského útoku.

Systémy založené na biometrii

Moderní přístupové systémy využívají k ověření povolaných osob různé části lidského těla. Nabízí defacto nepřekonatelnou bariéru u vstupů do střežených prostor.

Skenování duhovky

Duhovku skenuje speciální kamera s vysokým rozlišením, která dokonale rozpozná osoby s povoleným vstupem. Je téměř nemožné, aby někdo překonal tento způsob zabezpečení.

Skenování otisků prstů

Další velice oblíbený vstupní systém pracuje s otisky prstů a strukturou žil v dlani. Skener navíc provádí sken žilní struktury několinásobně, aby byla jistota, že se opravdu jedná o povolanou osobu.

Systém rozpoznávání obličejů

Účinným způsobem, jak identifikovat osoby, je také vstupní systém založený na rozpoznávání obličejů. Sken obličeje může být proveden ve 2D i 3D formátu. Záleží na používané technologii. Následně systém vyhodnotí podobnost jedinečných rysů obličeje a buď umožní vstup do střeženého objektu, nebo ho naopak zamítne.

Chytré kamerové systémy

K vývoji prvních kamerových systémů docházelo už během 2. světové války. Od roku 1949 se kamerové systémy (CCTV) pomalu začaly používat i ke komerčním účelům, ale jejich cesta k masovému používání byla dlouhá. Kvalita obrazu byla nízká, proto bylo využití problematické. Od 90. let však kamerové systémy zažívají boom. V posledních letech nastupují moderní IP kamery s vysokým rozlišením obrazu, které umožňují monitorování SPZ, rozpoznání konkrétní osoby v davu, vyhledání obličejů, termovizní obraz atd. Záznam z kamerových systémů je v mnoha případech natolik kvalitní, že ho lze použít i jako důkazní materiál u soudu.

Systémy pro obvodovou ochranu

Většina lidí si pod spojením „obvodové systémy“ představí hlavně obvodové zdi a ploty, které slouží k zabezpečení rozsáhlých areálů. Dnes ale existují i modernější systémy zabezpečení. Běžně se využívají monitorovací zařízení fungující na principu duální infrabariéry. Další alternativou jsou monitorovací zařízení využívající mikrovlnné nebo radiové vlny. V kurzu jsou stále také systémy se zemními kabely. Obvodové systémy se běžně využívají pro střežení rozsáhlých komplexů a areálů.

Elektronické zabezpečovací systémy

Historicky prvním zabezpečovacím systémem byl zámek a klíč. Od té doby už odteklo hodně vody. Bankovní trezory a sejfy v minulosti zabezpečovaly mechanické kódové mechanismy. A v pozdějších letech, s rozmachem elektřiny, se v oblasti zabezpečení plně etablovaly elektromagnetické zámky, mříže s elektrickým proudem a další prvky zabezpečení. Moderní elektronické zabezpečovací systémy (EZS) snadno nainstalujete do každého objektu bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav. Elektronické zabezpečovací systémy navíc lze nastavit podle individuálních potřeb zákazníka.

Elektronické zabezpečovací systémy nabízí rozmanité možnosti využití. Připojením čidel a detektorů si zajistíte zabezpečení proti celé škále rizik. Pokud EZS zaznamená pohyb v hlídaném prostoru, kontaktuje předem nastavené číslo. Máte navíc možnost odkudkoliv shlédnout záznam z připojené kamery. Elektronické zabezpečovací systémy umí zaznamenat změnu teploty a přítomnost kouře, což mohou být indikátory požáru. Podle potřeby lze EZS používat i k dalším účelům.

Mobilní telefony a rizika jejich zabezpečení

Ovládání chytré domácnosti přes mobilní telefon je velice pohodlné. A v minulosti by si podobný luxus dokázal představit jen málokdo. Vždyť je to teprve 35 let od vzniku prvního mobilu. Dnes přes mobilní aplikace můžeme nastavovat topení, osvětlení i zabezpečení domu. Odkudkoliv. Potenciální riziko spočívá ve ztrátě mobilního telefonu, ve zvolení nekvalitních hesel i v používání cloudového uložiště.

Také by vás mohlo zajímat

Multisenzorové kamery zprostředkují dokonalý panoramatický obraz

Od ochrany jedince až po kybernetické zabezpečení, aneb co nás čeká v roce 2020?

Kamery Zenmuse XT2 určené pro drony dokážou kombinovat klasický a termální obraz

Bezpečnostní kamera Patronum NK-D42WTIP20 PoE může střežit dům, kanceláře i sklady